Ofiaruj swoją pomoc

Fundacja niesie pomoc pacjentom dotkniętym nieuleczalnymi, ciężkimi schorzeniami układu nerwowego, przy wykorzystaniu mezenchymalnych komórek macierzystych.

O Fundacji

Misja

Nasza Fundacja istnieje od 2013 roku i zrodziła się z potrzeby serca oraz chęci niesienia pomocy pacjentom dotkniętym nieuleczalnymi, ciężkimi schorzeniami układu nerwowego, przy wykorzystaniu innowacyjnej terapii mezenchymalnymi komórkami macierzystymi, jak także, jako kontynuacja działalności Fundacji Ośrodka Transplantacji Dar Nadziei.

Od roku 2005 Zakład Transplantologii UJ CM pod kierownictwem Prof. Marcina Majki współpracuje z Kliniką Chirurgii Dziecięcej Oddziałem Neurochirurgii IP UJ CM w zakresie terapii eksperymentalnej w urazach rdzenia kręgowego i terapii skutków okołoporodowego niedotlenienia, niedokrwienia, zmian krwotocznych oraz uszkodzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego o podłożu immunologicznym i zapalnym doznanych w okresie noworodkowym i niemowlęcym.

To właśnie dzięki tej terapii dzieci, nieuleczalnie chore między innymi na ciężką lekoodporną padaczkę, dziecięce porażenie mózgowe, czasem wręcz ”zamknięte’’ we własnym ciele, mają jedyną szansę na to, aby poprawić jakość swojego życia, odzyskać chociaż częściowy kontakt z otoczeniem, obdarować swoich rodziców pierwszym w ich życiu uśmiechem, czy zjeść swój pierwszy prawdziwy posiłek.

Nasze projekty

Eksperymentalne leczenie skutków pourazowego niedotlenienia i krwawienia w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, w okresie niemowlęcym i noworodkowym oraz padaczki lekoopornej u dzieci, za pomocą dordzeniowego i dożylnego podania komórek macierzystych WBC/MSC. Prof. S. Kwiatkowski

Eksperymentalne leczenie schorzeń neurologicznych o podłożu immunologicznym i zapalnym u dzieci przy wykorzystaniu macierzystych komórek mezenchymalnych szpiku kostnego (MSC) projekt Dr. Olga Milczarek

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close